Verklaring toegankelijkheid website

Last update 2016/08/01


Toegang tot het internet is voor velen problematisch: voor mensen met gehoor-, mobiliteits- of zichtproblemen, ouderen, en anderen.


Wij zijn hieraan toegewijd en hebben stappen genomen om deze website ook toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen en speciale behoeften.


Om dit doel te bereiken hebben we de benodigde aanpassingen gedaan aan de hoofdonderdelen van de site (zoals hieronder in detail), waarbij zo nauw mogelijk de richtlijnen zijn gevolgd van W.C.A.G 2 Accessibility Regulations level 2 (AA). Merk op dat we niet hebben gekozen voor de goedkopere, gemakkelijker oplossing van een apart 'Toegankelijkheidsmenu', maar dat we tijd noch moeite hebben bespaard om de site zelf voor al onze gebruikers toegankelijk te maken.


De site is te gebruiken met de toonaangevende browsers: Chrome, Firefox, en Explorer 9 of hoger.
De content van de site is getest met NVDA screen reader in Chrome browser.

We kunnen gelukkig melden dat alle belangrijke onderdelen van de site voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid. En we zullen ermee doorgaan om alle onderdelen van de site toegankelijk te maken, inclusief de site in mobiele weergave.

De toegankelijke delen van de site zijn ondermeer:

 • Main menu
 • Secondary menu
 • Side menu
 • Bottom menu
 • Search events by category
 • Search events by date
 • Search events by show name
 • Het gehele proces van tickets kopen :
  • Event selection
  • Area and seat selection
  • Basket page
  • Order page – delivery and payment methods
  • Order confirmation page

Help ons om deze site te vebeteren! Mocht u een probleem tegenkomen, mail ons dan op dit adres: Support4@toptix.co.il.


Benoem s.v.p. zoveel mogelijk details over de aard van het probleem en waar u het tegenkwam:

 • Omschrijving probleem
 • De stappen die u nam
 • Welke pagina was u
 • Browser: type en versie
 • Operating System
 • Type ondersteunende technologie (indien u deze gebruikte)